V1 Water tank connector

V1 Water tank connector

SKU: V-1-4UPWTC